ล่องเรือมอสโคว์

ล่องเรือในแม่น้ำ Moskva ชื่นชมความงามของเมือง และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ 2 ชม. เต็ม ไม่ต้องเดินให้เหนื่อย สามารถรับคุณจากโรงแรมที่พักได้ด้วยค่ะ

ราคารวม

  • ค่าล่องเรือ
  • รถรับส่ง


ราคาไม่รวม

  • ค่าทิป
  • และค่ารถนำส่ง หากเลือกราคาไม่มีรถนำส่ง


ราคา รวมรถรับส่ง
6 - 7 ท่าน ท่านละ $37
4 - 5 ท่าน ท่านละ $37
3 ท่าน ท่านละ $41
2 ท่าน ท่านละ $48


ราคา ไม่รวมรถรับส่ง
6 - 7 ท่าน ท่านละ $48
4 - 5 ท่าน ท่านละ $53
3 ท่าน ท่านละ $64
2 ท่าน ท่านละ $80