ระบบไฟฟ้าในรัสเซีย

       

ระบบไฟฟ้าในรัสเซีย

จะไปเที่ยวรัสเซีย ควรเตรียมปลั๊กไฟอย่างไร และเขาใช้ไฟฟ้าเหมือนของไทยหรือไม่ ตรงนี้มีคำตอบ


       ระบบไฟฟ้าในรัสเซียเหมือนประเทศไทยคือ 220 โวลต์ จะต่างกันก็ตรงปลั๊กและเต้าเสียบ โดยของรัสเซีย ตัวปลั๊กจะเป็นขากลม 2 ขาและตัวเต้าเสียจะเป็นรูกลม 2 รู เบ้าลึกกลม ซึ่งขนาดของรูกลมและความกว้างระหว่างขาปลั๊กและรูเต้าเสียบจะเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยบางประเภท หากใครใช้ปลั๊กเสียบขาแบบแบน 2 ขา จะต้องเตรียมหา adapter ต่อให้เป็นขากลม 2 ขาก่อน
       
       
       
       เช่ารถขับเอง เช็คราคา
       
       

อยากเช่ารถขับเองเช็คราคาได้ที่นี่

  • จองผ่านลิงค์นี้เราได้ค่าโฆษณา 
  • แค่คลิกแล้วจะเข้าสู่ Account ท่านปกติ
  • ราคาไม่มีบวกเพิ่มท่านจ่ายเท่าเดิม 
  • แต่ท่านได้มีส่วนช่วยให้เราผลิตบทความที่เป็นประโยชน์ในการเดินทางค่ะ 
  • ขอบพระคุณนะคะ