COACH SERVICES RULECOACH SERVICES RULE

  • ถ้าเป็นรถบัสใหญ่ ภายใต้กฏหมายท่องเที่ยวของรัสเซีย เจ้าหน้าที่นำเที่ยว และคนรถ ต้องทำงานไม่เกิน 11 ชม. ต่อวัน เพื่อให้สามารถพักผ่อนได้เต็มที่ เพื่อความปลอดภัย ประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งหลังจากนี้ ท่านสามารถเที่ยวต่อเองได้
  • คนขับใชการ์ดขับรถ ซึ่งการ์ดจะบันทึกการทำงานตามกฏหมาย และมีตำรวจสุ่มตรวจ และต้องแสดงการ์ดเมื่อผ่านด่านตรวจ จึงต้องเคร่งครัด 
  • การนับชั่วโมงขับรถ จะเริ่มจากการ start เครื่องยนต์ จากโรงแรมคนขับ ไปจนถึงตอนเย็น ณ โรงแรมคนขับพักเช่นเดียวกัน ไม่ใช่โรงแรมลูกทัวร์ เพราะบางครั้ง คนขับ พักคนละโรงแรมกับลูกทัวร์ จึงต้องมีการเผื่อเวลา จริงๆ ใช้รถได้ 12 ชม. ต่อวัน จึงเหลือเวลาเที่ยวกับลูกทัวร์แค่ 11 ชม. เพราะต้องเผื่อเวลาเดินทางไปกลับจากที่พักคนขับนั่นเอง
  • การจอดรถโค้ช รับส่ง ต้องจอดตามกฏหมายกำหนดไว้ ไม่สามารถ จอดทั่วไปได้
  • เมื่อเสร็จทัวร์ในแต่ละวันแล้ว ต้องพักรถ 12 ชม. แล้วจึงเริ่มทัวร์ได้ เช่น วันไหนเลิกดึก ไม่ใช่ว่า วันถัดไป จะเริ่มทัวร์ได้เลย ต้องนับไปอีก 12 ชม.
  • โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความพอใจของผู้เที่ยว แต่สงวนสิทธิ์กรณีไม่อยู่ในโปรแกรม และเกิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม ผู้นำเที่ยวมีสิทธิ์แจ้งค่าจ่ายใช้เพิ่มเติมที่เกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ต้องมีการตกลงกันก่อนล่วงหน้า เพื่อความยุติธรรม
  • โปรแกรมทัวร์ จำนวนชั่วโมงขับต่อวัน การหยุดพัก ต้องสอดคล้องหรือไม่ขัดต่อกฏหมายการขับรถของรัสเซีย