บริการรถเช่าพาเที่ยว ใน Saint Petersburg

       

 

 

1  STANDARD PRICE FOR 2018 in Saint Petersburg
       
       Transfer รับ - ส่ง สนามบิน
       Taxi 2 seats : 1,650 RUB
       Taxi 3 seats : 1,750 RUB
       Mini van 6 seats : 2,900 RUB
       Mini van 8 seats : 3,300 RUB
       Van 14 seats : 5,300 RUB
       Van 19 seats : 5,600 RUB
       Bus 33 seats : 8,450 RUB (พร้อมกระเป๋า)
       
       Transfer รับ - ส่ง สถานีรถไฟ
       M - 1,100 RUB
       L - 1,300 RUB
       
       M : Moskovski railway station (Sapsan)
       L : Ladosj railway station

 

2   Excursions บริการรถเช่าพาเที่ยว in Saint Petersburg
       
       Taxi 4 seats : 850 RUB / 1 h
       Mini van 6 seats : 1,750 RUB / 1 h
       Mini van 8 seats : 1,800 RUB / 1 h
       Van 14 seats : 2,250 RUB / 1 h
       Van 19 seats : 2,400 RUB / 1 h
       
       Opening bridge : 1,250 RUB / 1 h