เอกสารที่มีติดตัว เมื่อเที่ยวรัสเซีย

แม้ว่าการมาเที่ยวประเทศรัสเซีย นักท่องเที่ยวชาวไทยไม่จำเป็นต้องขอวีซ่า (พำนักได้ไม่เกิน 30 วัน) แต่ก็ยังมีสิ่งที่นักท่องเที่ยวควรทราบคือ เอกสารที่จำเป็นที่เราควรมีติดตัวเอาไว้ตลอดเวลาหากมีเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ ได้แก่

1 พาสปอร์ตตัวจริงและสำเนาพาสปอร์ต แนะนำว่าให้ยื่นสำเนาพาสปอร์ตให้ดูเป็นหลักจะดีกว่า กรณีเจอตำรวจปลอมจะได้อุ่นใจว่าพาสปอร์ตตัวจริงยังอยู่กับตัวเรา

2 ใบลงทะเบียนวีซ่านักท่องเที่ยว (Registration หรือ VISA support) นี่เป็นกฎหมายของรัสเซียที่นักท่องเที่ยวที่พำนักเกิน 7 วันจำเป็นต้องลงทะเบียน โดยเราให้โรงแรมทำการลงทะเบียนให้ หรือให้เจ้าบ้านที่เราไปพักด้วยพาไปทำที่ไปรษณีย์ โดยการลงทะเบียนนักท่องเที่ยวนี้มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนด้วย (กรณีอยู่รัสเซียไม่ถึง 7 วัน ไม่จำเป็นต้องทำการลงทะเบียนวีซ่า)

3 บัตร Migration Card ซึ่งนักท่องเที่ยวได้รับจากตอนเข้าประเทศที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ตอนขาออกต้องแนบในพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่ตรวจอีกครั้ง

4 เอกสารความตกลงร่วมกันว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) ระหว่างไทยกับรัสเซีย ควรมีพกติดตัวไปทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

 

คลิกดาวน์โหลด 

ภาษาอังฤษ

ภาษารัสเซีย 

ภาษาไทย

 

เช่ารถขับเอง เช็คราคา