ทะเลสาบไบคาล (Lake Baikal)

 

 • ทะเลสาบไบคาล (Lake Baikal) ประเทศรัสเซีย ตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของไซบีเรีย 
 • เป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในโลก 
 • จุดที่ลึกที่สุดมีความลึกกว่า 1,640 เมตร 
 • เป็นทะเลสาปที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
 • เกิดจากการที่น้ำเอ่อล้นเข้ามาจนเต็มรอยเปลือกโลกที่แตกเมื่อ 25 ล้านปีที่แล้ว 
 • ความยาวประมาณ 650 กิโลเมตร 
 • กว้างโดยเฉลี่ย 50 กิโลเมตร 
 • มีพื้นที่ประมาณ 23,000 ตารางกิโลเมตร
 • ปริมาณของน้ำคิดเป็น ร้อยละ 25% ของปริมาณน้ำจืดที่มีอยู่ทั้งหมดของโลก  
 • เป็นน้ำจืดที่ใช้บริโภคได้

 

 • ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขา จนกระทั่งตั้งแต่ปี 1902 ทางการรัสเซียได้สร้างสายรถไฟทรานส์ไซบีเรียรอบทะเลสาบ จึงถูกค้นพบ
 • ที่นี่มีสัตว์ที่ไม่ได้พบที่ใดในโลก กว่า 200 ชนิด ได้ขนานนามว่า กาลาปากอสแห่งรัสเซีย (Galapagos of russia) 
 • สัตว์ที่นี่ปรับตัวอุณหภูมิจุดเยือกแข็งแบบเขตขั้วโลกถึง 7 เดือนต่อปี แต่อ่อนไหวต่อภาวะโลกร้อนอย่างมาก
 • ในอนาคตอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น จะทำลายระบบนิเวศน์ใต้น้ำที่มีอายุราว 25 ล้านปีในทะเลสาบแห่งนี้
 • ใครไปกล้าเที่ยว ชวน SEE YOU AGAIN เราด้วยนะ!