ทัวร์ส่วนตัว (MOS004) รัสเซีย เจาะลึกเดี่ยวมอสโคว์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ส่วนตัวรัสเซีย เจาะลึกเดี่ยวมอสโคว์ 3 วัน 2 คืน


Day 1 - มอสโคว์ (พระราชวังเครมลิน-จัตุรัสแดง-สวนสาธารณะ Zaryadye Park)
Day 2 - มอสโคว์ (พระราชวังซาริซึยโน-พระราชวังอเล็กเซย์ มิไคโลวิช-ถนนอารบัต)
Day 3 - มอสโคว์ (ตลาดนัดอิซเมลลอฟสกี้-เนินเขานกกระจอก-มหาวิทยาลัยมอสโคว์-สถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุด)

1 มอสโคว์ (พระราชวังเครมลิน-จัตุรัสแดง-สวนสาธารณะ Zaryadye Park)รับจากสนามบินตามเวลากำหนด และเดินทางไปยังพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ยิ่งใหญ่ยาวนานกว่า 850 ปี เข้าชมพระราชวังเครมลิน สามารถเลือกเข้าชมเฉพาะบริเวณพื้นที่รอบๆ พระราชวัง ชมที่ทำงานของประธานาธิบดีบดีปูติน มหาวิหารที่สำคัญของพระราชวัง มีทั้งหมด 4 วิหาร รวมถึงปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ และระฆังพระเจ้าซาร์ หรือเข้าชมส่วนของพิพิธภัณฑ์ศัตราวุธ (Armoury Chamber) เพิ่มเติมได้อีกด้วย

ช่วงบ่ายชมจัตุรัสแดง (Red Square) หลุมฝังศพเลนิน มหาวิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์ ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM)

เวลา 16.00 น. ชมสวนสาธารณะแห่งใหม่ใจกลางเมืองมอสโคว์ (Zaryadye Park) ที่จัดแสดงแบบจำลองภูมิประเทศของประเทศรัสเซียบนพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตรของอดีตโรงแรมขนาดใหญ่ในสมัยโซเวียตชื่อรอสสิยา
และชมสะพานชมวิวแม่น้ำมอสโคว์ เดินชมและถ่ายรูปบริเวณโรงละครบอลชอย (Bolshoi Theatre)

ค้างคืน เมือง Moscow

2 มอสโคว์ (พระราชวังซาริซึยโน-พระราชวังอเล็กเซย์ มิไคโลวิช-ถนนอารบัต)
ออกจากโรงแรม เดินทางไปพระราชวังซาริซึยโน (Tsaritsyno Palace) เข้าชมพระราชวังซาริซึยโน เป็นพระราชวังฤดูร้อนของพระนางแคทเธอรีน ในส่วนของ Grand Palace มีการตกแต่งอย่างหรูหรา ด้วยสีทองและสีขาว ด้านหน้าพระราชวังมีสวนกว้างใหญ่สวยงาม บรรยากาศดี เหมาะแก่การเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจ และรับประทานอาหารกลางวันที่บริเวณวังซาริซึยโน

ตอนบ่าย เข้าชมพระราชวังอเล็กเซย์ มิไคโลวิช จากนั้น เดินเล่นถนนอารบัต (Arabat Street) เป็นถนนเส้นเก่าแก่เส้นหนึ่งของกรุงมอสโคว เป็นถนนคนเดินที่คึกคักที่สุดเต็มไปด้วยร้านขายของ ร้านกาแฟ โรงละคร และยังเป็นที่ชุมนุมของศิลปินและจิตรกรมากมาย และชมวิหาร Cathedral of Christ the Saviour เป็นวิหารของนิกายออร์โธดอกซ์ที่ตั้งโดดเด่นอยู่เหนือ Moskva River

ค้างคืน เมือง Moscow

3 มอสโคว์ (ตลาดนัดอิซเมลลอฟสกี้-เนินเขานกกระจอก-มหาวิทยาลัยมอสโคว์-สถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุด)ออกจากโรงแรม เดินทางไปยังตลาดนัดของฝาก อิซเมลลอฟสกี้ (Izmayloysky Market Moscow) เลือกชมสินค้าที่ระลึก ของฝาก สินค้าพื้นเมืองในตลาดอิซเมลลอฟสกี้ คล้ายตลาดนัดจตุจักรบ้านเราแต่มีขนาดเล็กกว่า ของราคาถูกสามารถเลือกซื้อของฝากกลับไปฝากเพื่อนๆได้ที่นี่

จากนั้น ชมเนินเขานกกระจอก (Sparrow Hills) มีความสุง 220 เมตร ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของเมืองเพื่อชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามกว้างไกลของกรุงมอสโคว์ ชมมหาวิทยาลัยมอสโคว์ (Moscow State University) ชมสถานีรถไฟใต้ดินที่สำคัญของมอสโคว์ ชมประตูชัยและสวนสาธารณะ Pabeddye (สวนแห่งชัยชนะ) นำส่งท่าน ณ สนามบิน ตามเวลากำหนด

ราคา

เดินทาง 6-8 ท่าน ท่านละ 26,900 บาท


ราคารวม

  1. รถตู้/รถโค้ชพร้อมคนขับรถ ตามขนาดของกรุ๊ป (ราคารวมน้ำมัน ทางด่วน โรงแรม และอาหารคนขับแล้ว)
  2. ที่พักพร้อมอาหารเช้า ราคาไม่เกินคืนละ 120 ยูโร ต่อห้องคู่ หากต้องการอัพเกรด จ่ายเพิ่มเองตามจริง
  3. ค่าประกันการเดินทางแบบกลุ่ม ตามกฏหมายกำหนด คุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์


ราคาไม่รวม

  1. ที่จอดรถ จ่ายเป็นรายครั้งไป ตามโปรแกรมท่านเลือกเที่ยวจริง
  2. กรณีรถโค้ช ราคาไม่รวม City permit จ่ายเป็นรายครั้งไป ตามโปรแกรมท่านเที่ยวจริง, หากมีเอารถลงเรือ Ferry จ่ายเองหน้างานตามจริง
  3. ทิปคนขับ ตามพอใจ แนะนำ วันละ 40 ยูโร/คณะ
  4. อื่น ๆ ที่ไม่เขียนว่ารวม เช่น อาหารเที่ยงและเย็น ค่ายกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก ค่าวีซ่าและค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ตั๋วท่องเที่ยว จ่ายหน้างานเองตามจริง ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
  5. หากต้องการหัวหน้าทัวร์ จ่ายเพิ่มวันละ 10,000 บาท ราคารวมโรงแรมและอาหารหัวหน้าทัวร์แล้วการจ่ายเงิน

• งวด 1 มัดจำ คณะละ 5,350 บาท สามารถจองผ่านบัตรเครดิต ผ่านหน้าระบบเวบไซต์ได้เลย จากนั้นเราจะออกใบจองทัวร์คอนเฟิร์มให้ท่าน (หากทริปไม่คอนเฟิร์ม จะคืนเงินให้ 100% ภายใน 7 วัน)

• งวดที่ 2 ท่านละ 5,000 บาท ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับการคอนเฟิร์มแล้ว

• งวดที่ 3 ท่านละ 25,000 หลังจากวีซ่าผ่านแล้ว หรือ/และก่อนเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน

• งวดที่ 4 ท่านละ ที่เหลือ วันที่ 2 ของทริป หลังจากเราไปรับท่านแล้ว (เพื่อความมั่นใจ)