ทัวร์ส่วนตัวรัสเซีย เจาะลึกเดี่ยวมอสโคว์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ส่วนตัวรัสเซีย เจาะลึกเดี่ยวมอสโคว์ 3 วัน 2 คืน


Day 1 - มอสโคว์ (พระราชวังเครมลิน-จัตุรัสแดง-สวนสาธารณะ Zaryadye Park)
Day 2 - มอสโคว์ (พระราชวังซาริซึยโน-พระราชวังอเล็กเซย์ มิไคโลวิช-ถนนอารบัต)
Day 3 - มอสโคว์ (ตลาดนัดอิซเมลลอฟสกี้-เนินเขานกกระจอก-มหาวิทยาลัยมอสโคว์-สถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุด)

1 มอสโคว์ (พระราชวังเครมลิน-จัตุรัสแดง-สวนสาธารณะ Zaryadye Park)รับจากสนามบินตามเวลากำหนด และเดินทางไปยังพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ยิ่งใหญ่ยาวนานกว่า 850 ปี เข้าชมพระราชวังเครมลิน สามารถเลือกเข้าชมเฉพาะบริเวณพื้นที่รอบๆ พระราชวัง ชมที่ทำงานของประธานาธิบดีบดีปูติน มหาวิหารที่สำคัญของพระราชวัง มีทั้งหมด 4 วิหาร รวมถึงปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ และระฆังพระเจ้าซาร์ หรือเข้าชมส่วนของพิพิธภัณฑ์ศัตราวุธ (Armoury Chamber) เพิ่มเติมได้อีกด้วย

ช่วงบ่ายชมจัตุรัสแดง (Red Square) หลุมฝังศพเลนิน มหาวิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์ ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM)

เวลา 16.00 น. ชมสวนสาธารณะแห่งใหม่ใจกลางเมืองมอสโคว์ (Zaryadye Park) ที่จัดแสดงแบบจำลองภูมิประเทศของประเทศรัสเซียบนพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตรของอดีตโรงแรมขนาดใหญ่ในสมัยโซเวียตชื่อรอสสิยา
และชมสะพานชมวิวแม่น้ำมอสโคว์ เดินชมและถ่ายรูปบริเวณโรงละครบอลชอย (Bolshoi Theatre)

ค้างคืน เมือง Moscow

2 มอสโคว์ (พระราชวังซาริซึยโน-พระราชวังอเล็กเซย์ มิไคโลวิช-ถนนอารบัต)
ออกจากโรงแรม เดินทางไปพระราชวังซาริซึยโน (Tsaritsyno Palace) เข้าชมพระราชวังซาริซึยโน เป็นพระราชวังฤดูร้อนของพระนางแคทเธอรีน ในส่วนของ Grand Palace มีการตกแต่งอย่างหรูหรา ด้วยสีทองและสีขาว ด้านหน้าพระราชวังมีสวนกว้างใหญ่สวยงาม บรรยากาศดี เหมาะแก่การเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจ และรับประทานอาหารกลางวันที่บริเวณวังซาริซึยโน

ตอนบ่าย เข้าชมพระราชวังอเล็กเซย์ มิไคโลวิช จากนั้น เดินเล่นถนนอารบัต (Arabat Street) เป็นถนนเส้นเก่าแก่เส้นหนึ่งของกรุงมอสโคว เป็นถนนคนเดินที่คึกคักที่สุดเต็มไปด้วยร้านขายของ ร้านกาแฟ โรงละคร และยังเป็นที่ชุมนุมของศิลปินและจิตรกรมากมาย และชมวิหาร Cathedral of Christ the Saviour เป็นวิหารของนิกายออร์โธดอกซ์ที่ตั้งโดดเด่นอยู่เหนือ Moskva River

ค้างคืน เมือง Moscow

3 มอสโคว์ (ตลาดนัดอิซเมลลอฟสกี้-เนินเขานกกระจอก-มหาวิทยาลัยมอสโคว์-สถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุด)ออกจากโรงแรม เดินทางไปยังตลาดนัดของฝาก อิซเมลลอฟสกี้ (Izmayloysky Market Moscow) เลือกชมสินค้าที่ระลึก ของฝาก สินค้าพื้นเมืองในตลาดอิซเมลลอฟสกี้ คล้ายตลาดนัดจตุจักรบ้านเราแต่มีขนาดเล็กกว่า ของราคาถูกสามารถเลือกซื้อของฝากกลับไปฝากเพื่อนๆได้ที่นี่

จากนั้น ชมเนินเขานกกระจอก (Sparrow Hills) มีความสุง 220 เมตร ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของเมืองเพื่อชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามกว้างไกลของกรุงมอสโคว์ ชมมหาวิทยาลัยมอสโคว์ (Moscow State University) ชมสถานีรถไฟใต้ดินที่สำคัญของมอสโคว์ ชมประตูชัยและสวนสาธารณะ Pabeddye (สวนแห่งชัยชนะ) นำส่งท่าน ณ สนามบิน ตามเวลากำหนด

ราคา
เดินทาง 4-5 ท่าน ท่านละ 18,500 บาท
เดินทาง 6-9 ท่าน ท่านละ 15,500 บาท
เดินทาง 10-15 ท่าน ท่านละ 13,500 บาท


ราคารวม

 1. ทัวร์ลีดเดอร์นำเที่ยว 
 2. รถนำเที่ยว (รถยนต์ / มินิแวน / มินิบัส / รถบัส)
 3. ที่พักและอาหารเช้า จำนวน 2 คืน ระดับราคาไม่เกิน คืนละ 3,000 บาท หากเกินกว่านี้ จ่ายเพื่มเองตามจริง
 4. ค่าประกันการเดินทางแบบกลุ่ม
 5. ค่าบริการจัดหาทัวร์ตามรายการดังกล่าวราคาไม่รวม

 1. อาหารเที่ยงและเย็น
 2. ค่ายกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก
 3. ทิปสำหรับคนรถ
 4. ทิปสำหรับไกด์
 5. ตั๋วท่องเที่ยวจ่ายเองหน้างานตามจริง
 6. อื่น ๆ ที่ไม่เขียนว่ารวม เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%การจ่ายเงิน

 1. มัดจําค่าบริการจัดหาคนนำเที่ยวยุโรป ท่านละ 5,000 บาท + VAT 7% 350 บาท = 5,350 บาท (ยกเลิกทริป ไม่คืน) - โอนเข้าบัญชีไทยเป็นเงินบาท - Bank Name : CIMB Thai Bank Public Company LTD. Account Name : See You Again Co.,LTD Account No. : 70-0827425-5
 2. หลังวีซ่าออกแล้ว ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ท่านละ …ที่เหลือ... บาท จ่ายเป็นเงินสดยูโร เรต super rich ให้บริษัททัวร์ที่เมืองนอกเลยโดยตรง (ยกเลิกทริป ไม่คืน)
 3. ที่เหลือ อื่นๆ เพิ่มเติมพิเศษระหว่างทริป จ่ายหลังจากเสร็จทริปแล้ว ภายใน 7 วัน (ยกเลิกทริป ไม่คืน)