เพราะเราแตกต่าง

เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยน โลกเปลี่ยน การสื่อสารเปลี่ยน เดินทางง่ายขึ้น คนไทยมาอยู่มากขึ้น คนทำทัวร์ก็มากขึ้น อะไรทำให้เราแตกต่าง?

ภาษีนักท่องเที่ยว (City Tax) คืออะไร

หลายคนไม่เข้าใจ ภาษีนักท่องเที่ยว (City Tax) ก็จะโวยวายได้ หลายคนไม่ได้โวยวาย แต่ก็สงสัยเพราะบางคณะ 10 คน ต้องไปจ่ายภาษีนักท่องเที่ยวน่ะงานเพิ่มอีกเป็น 1000 บาท

5 ปราสาทในยุโรปที่น่าไป ในทริปหน้า

ทวีปยุโรปนับว่าเป็นดินแดนแห่งปราสาทราชวังอย่างแท้จริง ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศไหน คุณจะต้องมีโอกาสได้เห็นปราสาทราชวังหรือป้อมปราการสักหนึ่งแห่งเป็นอย่างน้อย