SEE YOU AGAIN : ซียูอะเกน พาเที่ยวรัสเซีย แบบส่วนตัว

เที่ยวรัสเซีย ด้วยความเป็นส่วนตัว กับบริษัทที่ชัวร์น่าเชื่อถือ กลุ่มเล็ก ครอบครัว ดูงาน เที่ยวกับคนไทยในรัสเซีย จัดโดย SEE YOU AGAIN : ซียูอะเกน (ใบอนุญาติ TAT เลขที่ 11/08310)