ทัวร์ส่วนตัวรัสเซีย เจาะเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 4 วัน 3 คืน

       

ทัวร์เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 4 วัน 3 คืน เที่ยวครบแบบส่วนตัว รถตู้ส่วนตัว ทัวร์ลีดเดอร์ส่วนตัว เจาะลึก ปรับโปรแกรมได้ตามชอบ เดินทางได้ตลอดปี หากต้องการ เลือกโปรแกรมเสริมที่เมืองอื่นๆ ได้อีก เช่น ทัวร์มอสโคว์ หรือล่าแสงเหนือรัสเซีย ไม่ต้องง้อวีซ่า มีเวลา 6 วัน ก็เที่ยวได้เลย

 


       
       1 Saint Petersburg


       เมื่อเดินทางถึงเมือง Saint Petersburg รับท่านที่โรงแรมที่พัก หรือสนามบิน และพาชมเมือง Saint Petersburg
       
       ทัวร์สถานีรถไฟใต้ดิน Saint Petersburg Metro และทัวร์พระราชวัง Yusupov (Yusupov Palace Tour)
       และล่องเรือชมแม่น้ำและคลองใน Saint Petersburg
       
       
       ค้างคืนที่เมือง Saint Petersburg
       
       
       2 Saint Petersburg


       วันนี้ชมเมืองและเยี่ยมชม ป้อมปราการ Peter and Paul, มหาวิหาร Peter and Paul, The Church of our Saviour on the Spilled Blood และวิหาร Saint Isaac Cathedral
       
       ชมป้อมปราการ Peter and Paul ก่อตั้งขึ้นโดยปีเตอร์มหาราชในปี ค.ศ. 1703 นอกจากป้อมปราการโบราณ และชมมหาวิหาร Peter and Paul ซึ่งสร้างขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 18 นับเป็นสัญลักษณ์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและเป็นสถานที่ฝังศพของจักรพรรดิรัสเซียเกือบทั้งหมดนับตั้งแต่ยุคปีเตอร์มหาราชไปจนถึงนิโคลัสที่สอง
       
       เยี่ยมชม Hermitage Museum หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก มีผลงานศิลปะกว่า 3 ล้านชิ้นตั้งแต่ยุคหินถึงปัจจุบัน ที่นี่จึงไม่เป็นแต่เพียงพิพิธภัณฑ์ แต่ยังเป็นแห่งเก็บสมบัติที่ดีที่สุดในโลก
       
       ชมพระราชวังฤดูหนาวซึ่งเป็นหนึ่งในที่อยู่อาศัยของราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก และอาคารหลักของพิพิธภัณฑ์ Hermitage ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ได้แก่ Small Hermitage Old Hermitage โรงละคร Hermitage และ New Hermitage นำท่านชมผลงานชิ้นเอกซึ่งเป็นผลงานของศิลปินและประติมากรชาวอิตาลี, ฝรั่งเศส, สเปน, ดัตช์และอื่น ๆ
       
       เย็น ชมการแสดงพื้นเมืองของรัสเซีย "Feel Yourself Russian"
       
       ค้างคืนที่เมือง Saint Petersburg
       
       
       3 Saint Petersburg


       เยี่ยมชม Grand Palace and Lower Park ปีเตอร์มหาราชกล่าวถึง Peterhof ว่าเป็นสถานที่ที่ดีในการสร้างท่าเทียบเรือสำหรับใช้เดินทางไปและออกจากป้อมปราการของ Kronstadt และ Peterhof ได้กลายเป็นที่พำนักอันวิจิตรงดงามที่สุดในยุโรป
       
       และเป็นอนุสาวรีย์แห่งชัยชนะที่ประสบความสำเร็จในการต่อสู้กับทะเลบอลติก ในปี ค.ศ. 1723 ที่นี่ก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ปีเตอร์ภูมิใจนำเสนอนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติว่าเป็น "สวรรค์" ที่เขาสร้างขึ้นบนชายฝั่งทะเลที่แห้งแล้ง หลังจากการสิ้นพระชนม์ของปีเตอร์มหาราช พระราชวัง Peterhof ยังคงเป็นที่ประทับของพระราชวงศ์อย่างเป็นทางการมากว่า 200 ปี
       
       Peterhof เป็นศิลปะรัสเซียที่ล้ำค่า - สวนสาธารณะ พระราชวัง และน้ำพุ ตัวพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วยพระบรมมหาราชวัง (Grand Palace), พระราชวังเล็ก ๆ และสวนน้ำพุที่น่าตื่นตาตื่นใจ
       
       พระราชวัง Peterhof และสวนเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมหลักของรัสเซีย สวน Peterhof ที่มีน้ำพุที่ไม่เหมือนใครถือเป็นสวนสาธารณะที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีน้ำพุประมาณ 300 แห่งในเขตของ Lower Park of Peterhof
       
       
       ค้างคืนที่เมือง Saint Petersburg
       
       
       4 เดินทางออกจาก Saint Petersburg
       
       วันนี้ไม่มีทัวร์ จัดรถนำท่านสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลับ
       
       
       หมายเหตุ
       
       

 • ท่านสามารถเลือกเดินทางได้ทุกวันตลอดทั้งปี แต่การเปิด-ปิดของพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ จะมีช่วงจำกัด ดังนั้น อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมการเดินทางให้เหมาะสมตามช่วงเวลาการเดินทาง
 • หากท่านเลือกบริการทัวร์เพิ่มเติม ท่านต้องแจ้งล่วงหน้า
 • กรุณส่งรายละเอียดเที่ยวบินการเดินทางล่วงหน้า และความต้องการเพิ่มเติมเพื่อทางบริษัทจะได้คำนวณราคาได้ถูกต้องตรงกับความต้องการ
 • ราคาทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากมีความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเกินกว่า 5%


       
       ราคา
       เดินทาง 4-5 ท่าน ท่านละ 45,500 บาท
       เดินทาง 6-8 ท่าน ท่านละ 25,500 บาท
       เดินทาง 9-12 ท่าน ท่านละ 28,500 บาท
       เดินทาง 12 ท่านขึ้นไป ท่านละ25,500 บาท
       
       
       ราคารวม

 1. รถนำเที่ยว (รถยนต์ / มินิแวน / มินิบัส / รถบัส) พร้อมคนขับ รถตู้ไม่สามารถเข้าเขตเมืองเก่าได้ ต้องส่งใกล้ๆ แล้วเดินหรือนั่งรถใต้ดินเข้าไป 
 2. ทัวร์ลีดเดอร์นำเที่ยว ชาวรัสเซีย พูดอังกฤษ
 3. ที่พักพร้อมอาหารเช้า จำนวน 3 คืน ราคาไม่เกินคืนละ 4,000 บาท ต่อห้องคู่ หากต้องการอัพเกรด จ่ายเพิ่มเองตามจริง (หากเดินทางในช่วงไฮซีซัน (ไม่รวมช่วง 24-26 พฤษภาคม 2561 และ 14 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2561) โปรดสอบถามราคาอีกครั้ง)
 4. ค่าประกันการเดินทางแบบกลุ่ม
 5. ค่าจัดบริการจัดหาทัวร์ตามรายการดังกล่าว


       ราคาไม่รวม

 1. ตั่วท่องเที่ยวหน้างานทุกแห่ง จ่ายเพิ่มเองตามจริงหน้างาน
 2. อาหารเที่ยงและเย็น
 3. ค่ายกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก
 4. ทิปสำหรับคนรถ วันละ 40 ยูโร ต่อคณะ 
 5. ทิปสำหรับทัวร์ลีดเดอร์ วันละ 40 ยูโร ต่อคณะ
 6. โปรแกรมทัวร์ที่ท่านได้เลือกเพิ่มเติม (Optional tours) นอกเหนือจากที่จัดให้ และนอกเหนือเวลา
 7. อื่น ๆ ที่ไม่เขียนว่ารวม เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%


       
       การจ่ายเงิน

 • มัดจําค่าบริการจัดหาคนนำเที่ยวยุโรป ท่านละ 5,000 บาท + VAT 7% 350 บาท = 5,350 บาท (ยกเลิกทริป ไม่คืน) - โอนเข้าบัญชีไทยเป็นเงินบาท - Bank Name : CIMB Thai Bank Public Company LTD. Account Name : See You Again Co.,LTD Account No. : 70-0827425-5
 • หลังวีซ่าออกแล้ว ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ท่านละ …ที่เหลือ... บาท จ่ายเป็นเงินสดยูโร เรต super rich ให้บริษัททัวร์ที่เมืองนอกเลยโดยตรง (ยกเลิกทริป ไม่คืน)
 • ที่เหลือ อื่นๆ เพิ่มเติมพิเศษระหว่างทริป จ่ายหลังจากเสร็จทริปแล้ว ภายใน 7 วัน (ยกเลิกทริป ไม่คืน)