ทัวร์ส่วนตัว (AUR002) รัสเซีย ทัวร์เสริมในมูร์มันสค์ (Murmansk)ทัวร์ส่วนตัวยุโรป ฝรั่งเศสเหนือ (Normandy - Brittany, France) 10 วัน 9 คืน  
Day 1 - Paris-Reims
Day 2 - Dieppe
Day 3 - Caen
Day 4 - Mont Saint-Michel - Saint Malo
Day 5 - Saint Malo - Cancale
Day 6 - Chartres
Day 7 - Giverny
Day 8 - Paris
Day 9 - Paris
Day 10 - Charles de Gaulle Airport, Paris


ทัวร์ฝรั่งเศสเหนือ 10 วัน 9 คืน (ไม่รวมวันเดินทาง) เที่ยวครบแคว้นนอร์มังดี ทางเหนือของฝรั่งเศส เมืองมงแซงต์มิเชลสุดงาม ผสมผสานเมืองริมชายทะเล และเมืองเก่า เริ่มต้นทริปและจบที่ปารีส แสนสบายแบบทัวร์ฝรั่งเศสส่วนตัว


1Paris-Reimsเรารอรับท่าน ณ สนามบินกรุงปารีส (Charles de Gaulle Airport) นำท่านออกเดินทางสู่เมือง Reims พาท่านเที่ยวเมือง Reims ซึ่งเป็นเมืองเล็ก ๆ ที่มีเสน่ห์ที่น่าหลงใหลและผู้คนไม่พลุกพล่านเหมือนปารีส Reims มีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ยาวนานถึง 2,000 ปี ซึ่งบางแห่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกด้วย สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้แก่ อาสนวิหารแม่พระ Notre-Dame Cathedral de Reims (มรดกโลก), พระราชวัง โต Palace of Tau (มรดกโลก), มหาวิหารนักบุญเรมี Saint Remi Basilica, พิพิธภัณฑ์นักบุญเรมี Saint-Remi Museum

Reims เป็นแคว้นที่คิดค้นและผลิตแชมเปญที่เก่าแก่และดีที่สุดแห่งเดียวของโลก ชิมแชมเปญ แชมเปญทุกขวดที่ผลิตในแคว้นนี้เท่านั้นที่จะสามารถติดฉลากว่าแชมเปญได้ ส่วนแชมเปญที่ไม่ได้ผลิตจากแคว้นนี้จะไม่สามารถใช้คำว่าแชมเปญได้ จะเป็นคำว่า Sparkling Wine แทน

ค้างคืน Reims : ตัวอย่างโรงแรม Hotel Bristol ***2 Dieppeหลังอาหารเช้า นำท่านออกเดินทางสู่เมือง Dieppe ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง Dieppe เป็นท่าเรือประมงบนชายหาดของนอร์มังดีทางตะวันออกเฉียงเหนืองของฝรั่งเศส บนหน้าผา ท่านจะได้มองเห็นชายหาด Dieppe Bay (C?te d'Alb?tre) ชมปราสาท Dieppe Castle (Chateau de Dieppe) และชมพิพิธภัณฑ์ Memorial du 19 aout 1942

ค้างคืน Dieppe : ตัวอย่างโรงแรม Touvotel Citotel Dieppe ***3 Caen


นำท่านเดินทางใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ชั่วโมงสู่เมือง Cean เมืองหลวงแห่งแคว้นนอร์มังดี เป็นเมืองที่เป็นจุดยกพลขึ้นบก D-Day ตามประวัติศาสตร์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง เมืองเก่าแก่แห่งนี้มีอายุและเรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์กว่า 1,000 ปี

ชม Church of Saint-Pierre (L'Eglise Saint-Pierre) เป็นโบสถ์โกธิคแฟลมโบแยนผสมเรเนสซองค์ สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13-16 ตัวหอคอยโบสถ์สูง 80 เมตร, ชมปราสาทเมืองก็องค์ Les remparts du ch?teau พระราชาวิลเลี่ยมสร้างขึ้นในปี1060โดยเป็นปราสาทที่มีกำแพงของป้อมปราการหนาที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปซึ่งยังคงเก็บรักษาไว้อย่างดี ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติสาสตร์แห่งนอร์มังดี ชม L'Abbaye aux Hommes เป็นสิ่งก่อสร้างสำคัญของพระราชาวิลเลี่ยมอีกแห่ง ปัจจุบันเป็นศาลาว่าการเมือง และเยื้อง ๆ กันคือโบสถ์ Eglise St Etienne ซึ่งเป็นที่เก็บหลุมศพของพระราชาวิลเลี่ยม

ค้างคืน Caen : ตัวอย่างโรงแรม Kyriad Caen Sud - Ifs ***4 Mont Saint-Michel - Saint Maloออกเดินทางไปชมมหาวิหาร Le Mont Saint Michel สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นมรดกโลก Mont Saint-Michel เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเยือนมากที่สุดนอกกรุงปารีส มหาวิหารแซงมิเชล กินเนื้อที่ประมาณ 1 กิโลเมตรโดยรอบ เป็นเกาะหินสูง 80 เมตร มีอาคารยุคศตวรรษที่11-16 อยู่ด้านล่าง สร้างโดยบิชอป St.Aubert ตั้งแต่ปี 708
ท่านอยากให้แซงมิเชลเป็นสถานที่แสวงบุญที่ยอดเยี่ยมแห่งหนึ่งในฝรั่งเศส โดยแรกเริ่มเป็นโบสถ์ยุคก่อนโรมาเนสก์ได้ถูกสร้างขึ้นกว่า 1,000 ปีก่อน และได้ถูกต่อเติมมาหลายยุคหลายสมัยจนมาสิ้นสุดการก่อสร้างในศตวรรษที่18 และที่นี่เคยถูกใช้เป็นเป็นคุกในช่วงปฏิวัติด้วยหลังจากนั้นมหาวิหารแห่งนี้ตกเป็นของอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ในปี 1874 และเปิดให้สาธารณชนเข้าชม ซึ่งทางเชื่อมต่อกับอ่าวสร้างในปี 1879

จากนั้น นำท่านสู่เมือง Saint Malo และค้างคืนที่นี่

ค้างคืน Saint Malo : ตัวอย่างโรงแรม Hotel Eden ***5 Saint Malo - Cancaleวันนี้เที่ยวเมือง Saint Malo เมืองแห่งปราการ Saint-Malo (แซงต์-มาโล) ในศตวรรษที่ 17 แซงต์-มาโล เป็นเมืองท่าที่สำคัญของฝรั่งเศส จนกระทั่งปลายศตวรรษ ในช่วงปี 1693-1695 ก็ถูกอังกฤษรุกราน เลยมีการจัดทำแปลนเมืองโดยสร้างปราการใหม่เพิ่มเติม โดยสถาปนิกชื่อ Sim?on de Garangeau ใช้เวลาก่อสร้างตั้งแต่ 1708- 1742 ทำให้เมืองใหญ่ขึ้นอีกกว่าหนึ่งในสามจากของเดิม แต่แล้วเหตุการณ์ที่สะเทือนใจก็ได้เกิดขึ้นเมื่อเมืองได้ถูกทำลายลงถึง 80% ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ถึงกระนั้นเมืองนี้ยังโชคดีที่มีการจัดการอย่างดีหลังสงคราม ทำให้บูรณะเมืองได้ทันทีหลังสงครามสงบ

ดังนั้น สถาปัตยกรรมบางส่วนจึงใช้หินดั้งเดิมในการบูรณะได้ แต่บางส่วนก็ใช้หินแกรนิตและคอนกรีตในการซ่อมแซม นำท่านชมป้อมปราการชื่อ Fort National ที่เป็น 1 ใน 5 ของป้อมที่คอยป้องกันภัยให้กับเมืองในช่วงศตวรรษที่ 18 เดินชมกำแพงป้อมปราการ ชมชายฝั่ง หาดทรายสีขาว

จากนั้น พาท่านเที่ยวเมือง Cancale ที่อยู่ใกล้ ๆ กัน ชม Pointe du Grouin เป็นปราการปกป้องทางเข้าสู่อ่าว Mont Saint-Michel

ค้างคืน Saint Malo : ตัวอย่างโรงแรม Hotel Eden ***6 Chartresออกเดินทางจากเมือง Saint Malo ไปยังเมือง Chartres ระยะทาง 336 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 15 นาที ระหว่างทางแวะชม Chateau de Combourg เป็นปราสาทยุคกลางตั้งอยู่บนเนินเขาเล็ก ๆ ติดกับ Lac Tranquille ซึ่งเป็นทะเลสาบที่เงียบสงบของแคว้นบริตตานี จากนั้นนำท่านสู่เมือง Chartres ชมมรดกโลก Cathedral of Our Lady of Chartres (Cath?drale de Chartres / Chartres Cathedral)

มหาวิหารนี้เป็นต้นแบบของมหาวิหารสไตล์กอธิคที่ยิ่งใหญ่ มหาวิหารแห่งนี้ถือได้ว่าเป็น masterpiece ในความอัจฉริยะและสร้างสรรค์ของมนุษย์

ค้างคืน Chartres : ตัวอย่างโรงแรม Logis L'Or?e de Chartres - Barjouville ***7 Givernyออกเดินทางจากเมือง Chartresไปยังเมือง Giverny ด้วยระยะทาง 105 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที เพื่อชมบ้านโมเน่

Giverny คือชื่อเมืองเล็ก ๆ ที่มีบ้านโมเน่ตั้งอยู่ โดยClaude Monet ได้ค้นพบทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองนี้ในปี ค.ศ. 1883 ผ่านทางหน้าต่างรถไฟ ซึ่งปัจจุบันเส้นทางรถไฟนี้ไม่ได้ใช้แล้ว

เขาตัดสินใจมาเช่าบ้านและสวนแห่งนี้เป็นที่พักอาศัยในปี ค.ศ. 1890 แล้วทำการปรับปรุงตกแต่งใหม่ทั้งหมดในปี 1966 ปัจจุบันบ้านและสวนของ Monet นี้ ให้อยู่ในความดูแลของ Academie des Beaux-Arts ซึ่งได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมกลายมาเป็น Claude Monet foundation ทำการเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี 1980 เป็นต้นมา

ค้างคืน Giverny: ตัวอย่างโรงแรม La petite Ferme ***8 Parisออกเดินทางสู่มหานาครปารีส ระยะทาง 75 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางเกือบ 1 ชั่วโมง 20 นาที เมืองสวยและโรแมนติคที่สุดในยุโรป ชมหอไอเฟล (Eiffel Tower) สัญลักษณ์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของปารีส ชมภาพโมน่าลิซ่าของจริง และรูปปั้นวีนัส ชม Place de la Concorde เป็นจัตุรัสใหญ่กลางกรุงปารีสที่เคยเป็นสถานที่ประหารชีวิตคนจำนวนมากมายรวมถึงพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอองตัวแนตต์ ส่วนเสา Obelisk

ว่ากันว่ารัฐบาลอียิปต์มอบให้เป็นของขวัญกับประเทศฝรั่งเศสตั้งแต่ปี 1893
ชมประตูชัย Arc de Triomphe เดินขึ้นบันได 284 ขั้นเพื่อขึ้นไปด้านบนสุดของประตูชัย จะได้เห็นถนน Champs-Slyses, หอไอเฟล, La Defense คุ้มค่าแก่การเดินขึ้น ชมมหาวิหาร Notre Dame ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเหนือแม่น้ำแซน (River Seine)


ค้างคืน Paris : ตัวอย่างโรงแรม Mercure Paris Bastille Marais ***


9 Parisช่วงเช้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (Palace of Versailles) ที่ตั้งอยู่ชานเมืองปารีส เป็นพระราชวังที่ประทับที่สมบูรณ์แบบ โดยพระราชวังใหญ่โตสวยงามแห่งนี้สร้างด้วยหินอ่อนสีขาวพระราชวังแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี 1979 จากองค์การยูเนสโก

ช่วงบ่าย พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ (Musee du Louvre) ใกล้กับพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ชม Jardin des Tuileries ซึ่งเป็นที่ตั้งของพระราชวังตุยเลอรีส์ และตรงกันข้ามของ Jardin des Tuileries คือ Musee d'Orsay ซึ่งเคยเป็นสถานีรถไฟเก่ามาก่อน ปัจจุบันได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้ว

หากมีเวลาชมมหาวิหาร Sacr?-C?ur Basilica (The Basilica of the Sacred Heart of Paris) สถานที่ที่ถูกขนานนามว่าเป็น “หัวใจอันศักดิ์สิทธิ์ของปารีส” จุดท่องเที่ยวยอดฮิต ทางตอนเหนือ ตั้งอยู่บนยอดเนินเขามงมาร์ต (La butte Montmartre)

ชอปปิงสินค้าแบรนด์เนมบนถนน Champs-?lys?es เป็นแหล่งที่ชาวปารีสมารับประทานอาหาร ชอปปิง ดูละครหากต้องการ

ค้างคืน Paris : ตัวอย่างโรงแรม Mercure Paris Bastille Marais ***


10 Charles de Gaulle Airport, Paris


วันนี้ไม่มีทัวร์ หลังอาหารเช้าพาท่านออกเดินทางสู่สนามบิน Charles de Gaulle Airport เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ หากวันนี้ไฟลต์บินดึก ท่านสามารถเที่ยวชมปารีสต่อเพิ่มอีก 1 วันได้


ราคา

เดินทาง 6-8 ท่าน ท่านละ 80,900 บาท

ราคารวม

 

 1. รถตู้/รถโค้ชพร้อมคนขับรถ ตามขนาดของกรุ๊ป (ราคารวมน้ำมัน ทางด่วน โรงแรม และอาหารคนขับแล้ว)
 2. ที่พักพร้อมอาหารเช้า ราคาไม่เกินคืนละ 120 ยูโร ต่อห้องคู่ หากต้องการอัพเกรด จ่ายเพิ่มเองตามจริง
 3. ค่าประกันการเดินทางแบบกลุ่ม ตามกฏหมายกำหนด คุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์

ราคาไม่รวม

 

 1. ที่จอดรถ จ่ายเป็นรายครั้งไป ตามโปรแกรมท่านเลือกเที่ยวจริง
 2. กรณีรถโค้ช ราคาไม่รวม City permit จ่ายเป็นรายครั้งไป ตามโปรแกรมท่านเที่ยวจริง, หากมีเอารถลงเรือ Ferry จ่ายเองหน้างานตามจริง
 3. ทิปคนขับ ตามพอใจ แนะนำ วันละ 40 ยูโร/คณะ
 4. อื่น ๆ ที่ไม่เขียนว่ารวม เช่น อาหารเที่ยงและเย็น ค่ายกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก ค่าวีซ่าและค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ตั๋วท่องเที่ยว จ่ายหน้างานเองตามจริง ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
 5. หากต้องการหัวหน้าทัวร์ จ่ายเพิ่มวันละ 10,000 บาท ราคารวมโรงแรมและอาหารหัวหน้าทัวร์แล้ว

หมายเหตุ

 • ท่านสามารถเลือกเดินทางได้ทุกวันตลอดทั้งปี แต่การเปิด-ปิดของพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ จะมีช่วงจำกัด ดังนั้น อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมการเดินทางให้เหมาะสมตามช่วงเวลาการเดินทาง
 • หากท่านเลือกบริการทัวร์เพิ่มเติม ท่านต้องแจ้งล่วงหน้า
 • กรุณส่งรายละเอียดเที่ยวบินการเดินทางล่วงหน้า และความต้องการเพิ่มเติมเพื่อทางบริษัทจะได้คำนวณราคาได้ถูกต้องตรงกับความต้องการ
 • ราคาทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากมีความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเกินกว่า 5%


การจ่ายเงิน

 

• งวด 1 มัดจำ คณะละ 5,350 บาท สามารถจองผ่านบัตรเครดิต ผ่านหน้าระบบเวบไซต์ได้เลย จากนั้นเราจะออกใบจองทัวร์คอนเฟิร์มให้ท่าน (หากทริปไม่คอนเฟิร์ม จะคืนเงินให้ 100% ภายใน 7 วัน)

 

• งวดที่ 2 ท่านละ 5,000 บาท ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับการคอนเฟิร์มแล้ว

 

• งวดที่ 3 ท่านละ 25,000 หลังจากวีซ่าผ่านแล้ว หรือ/และก่อนเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน

 

• งวดที่ 4 ท่านละ ที่เหลือ วันที่ 2 ของทริป หลังจากเราไปรับท่านแล้ว (เพื่อความมั่นใจ)