เนตรนภา

เนตรนภา หริ่น รับทำทัวร์รัสเซีย ด้วยความหลงใหลส่วนตัว และเห็นศักยภาพของรัสเซีย ที่ไม่เหมือนที่ไหนในโลก น่าเที่ยวเชิงเจาะลึก และศึกษาเรื่องราว เพื่อเป็นแรงบันดาลใจมากมาย