เนตรนภา

เนตรนภา หริ่น รับทำทัวร์รัสเซีย ด้วยความหลงใหลส่วนตัว และเห็นศักยภาพของรัสเซีย ที่ไม่เหมือนที่ไหนในโลก น่าเที่ยวเชิงเจาะลึก และศึกษาเรื่องราว เพื่อเป็นแรงบันดาลใจมากมาย

เชอร่า

วรสุดา คำเป็ก (เชอรร่า) พูดรัสเซียได้ อยู่ที่มอสโคว์ ประเทศรัสเซีย เข้าออกประเทศรัสเซียมาตั้งแต่สมัยมัธยม