ล่าแสงเหนือที่เมือง Murmansk ทางตอนเหนือของรัสเซีย


ท่านจะได้เที่ยวชมหมู่บ้านชาวประมงอันเก่าแก่ Teriberka ทานปู King Crab สุดฟิน นั่งรถเลื่อนหิมะกวางเรนเดียร์และเจ้าหมาฮัสกี้สุดน่ารัก และไฮไลต์สำคัญคือ ชมแสงเหนืออันงดงามเกินกว่าจะบรรยาย


 
Day 1: Murmansk
Day 2: Teriberka
Day 3: Arctic Land
Day 4: Murmansk Airport

 
Day 1 Murmanskรอรับท่านที่สนามบิน Murmansk airport (MMK) จากนั้นพาท่านเที่ยวชม เมืองมูร์มันสค์ (Murmansk) เมืองนี้เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ตั้งอยู่ในเขตวงกลมอาร์ติก ท่านจะได้ทราบข้อมูลทางประวัติศาสตร์ว่าเมืองนี้นั้นมีความเกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่ 1 และสงครามโลกครั้งที่ 2 อย่างไร ชมอนุสาวรีย์ Alyosha อนุสาวรีย์ผู้พิทักษ์ของสหภาพโซเวียตอาร์กติกในช่วงสงครามแสดงถึงความรักชาติที่ยิ่งใหญ่ รัสเซียเป็นประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ดังนั้นระหว่างการเที่ยวชมเมืองเราจะไปเยี่ยมชมโบสถ์หลักสองแห่ง โบสถ์Murmansk: Saviour on Waters และ โบสถ์ Kola Feodorit อันงดงาม

ชมเรือ Lenin ซึ่งเป็นเรือตัดน้ำแข็งที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ลำแรกของโลก มีการใช้งานอยู่ 30 ปี โดยมีการเปลี่ยนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในปี 1970 ต่อมาได้มีการพัฒนาให้เรือตัดน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้น โดยผลิตชั้น Arktika-class ที่มีระวางบรรทุก 23,500 dwt ออกมาในปี ค.ศ. 1975 จำนวน 6 ลำ แต่ละลำมีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาด 56 MW ในการขับเคลื่อนจำนวน 2 เครื่อง เพื่อปฏิบัติการในน้ำลึกของทวีปอาร์กติก เรือ Arktika เป็นเรือผิวน้ำลำแรกที่สามารถไปถึงขั้วโลกเหนือในปี ค.ศ. 1977
และมีกิจกรรมล่าแสงเหนือในตอนกลางคืน

ค้างคืนที่ Murmansk
 
Day 2 Teriberkaวันนี้พาท่านเดินทางไปยังเมือง Teriberka ระยะทาง 131 กิโลเมตรผ่านเส้นทางที่สวยงาม เมืองนี้เป็นหมู่บ้านชาวประมงตั้งอยู่ที่ริมชายฝั่งของมหาสมุทรอาร์กติก ชมเรือเก่าแก่ของหมู่บ้านและภูเขาอันสวยงาม และบนชายหาดนั้นจะมีก้อนหินกลมๆที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่ถูกเรียกว่า “ไข่ไดโนเสาร์” และชมน้ำตกอีกด้วย สถานที่แห่งนี้อยู่ค่อนข้างไกลจากหมูบ้าน ดังนั้นต้องเดินทางโดยรถยนต์ แต่หากท่านจะมาเยี่ยมชมในฤดูหนาว ท่านก็จะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ซึ่งคือการนั่งรถ snowmobile สุดตื่นเต้น (กิจกรรมดังกล่าวอาจมีการยกเลิกหากสภาพอากาศไม่เป็นใจ เนื่องจากอาจเกิดอุบัติเหตุได้) ตอนเย็นพาท่านรับประทานอาหารพร้อมกับวิวทะเลอันกว้างใหญ่ และทานปูยักษ์ King Crab หลังจากทานมื้อค่ำ สามารถชมแสงเหนือที่เมืองนี้ก็ได้ หรืออาจจะชมที่ระหว่างเดินทางกลับยังเมือง  Murmansk หากทั้งสองเมืองนี้สภาพอากาศไม่ดีก็จะพาท่านไปชมยังจุดอื่นที่สามารถมองเห็นแสงเหนือได้

ค้างคืนที่ Murmansk
 
Day 3 Arctic Landวันนี้พาท่านเดินทางไปยัง  Arctic Land ระยะทาง 160 กิโลเมตร  ตั้งอยู่ในเขตป่าลึก ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามปกคลุมไปด้วยหิมะระหว่างการเดินทางไปยัง Arctic Land ที่อยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้าน Lovozero  จากนั้นฟังบรรยายจากชาวซามิ ชนเผ่าพื้นเมืองของที่นี่ โดยดั้งเดิมนั้นชาวซามิเป็นนักล่าสัตว์ ชาวประมง และเลี้ยงกวางเรนเดียร์ ชาวซามินับถือหมอผีซึ่งสวดภาวนาให้กับสิ่งต่าง ๆ ตามธรรมชาติ (แม่น้ำ ทะเลสาบ ป่าไม้และหิน) พาท่านเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี การใช้ชีวิตของชาวซามิ และให้อาหารกวางเรนเดียร์ แถมยังได้นั่งรถเลื่อนกวางเรนเดียร์อีกด้วย จากนั้นพาท่านไปยังฟาร์มสุนัขฮัสกี้ สุนัขที่ขึ้นชื่อว่าขี้เล่นและน่ารักที่สุดในโลก และยังได้นั่งรถเลื่อนสุนัขฮัสกี้ จากนั้นวันนี้พาท่านออกชมแสงเหนือ ถ้าวันก่อนหน้านี้สภาพอากาศไม่เป็นใจ

ค้างคืนที่ Murmansk
 
Day 4 Murmansk Airport

ส่งท่านที่สนามบิน Murmansk Airport เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ